Kontakt os

Pharmakon er både et konferencecenter og uddannelses- og udviklingscenter

... med fokus på medicinsikkerhed.

Pharmakon er sammensat af "Pharma" og "kon".
"Pharma" står for, at vi uddanner og udvikler dem, der arbejder med lægemidler. Vores fokus er kvalitet og medicinsikkerhed.
"Kon" relaterer sig til vores konferencecenter, som er for alle - også dig, der ikke har med lægemidler at gøre. Indtjeningen fra konferencecenteret omsættes til forskning og udvikling indenfor medicinsikkerhed.

Med andre ord: Pharmakon er både et moderne konferencecenter og et internationalt anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis, som tjener medicinsikkerhed.

Du finder os i Hillerød.

 

Hold dit møde eller konference hos os

På vores konferencecenter får du tidssvarende undervisningslokaler, møde- og grupperum samt hyggelige opholdsfaciliteter. It-teknologien er implementeret i hele centret med gratis wi-fi i alle lokaler og værelser.

Pharmakons køkken sørger for, at du som gæst får mest muligt ud af dit ophold gennem en udsøgt forplejning med fokus på stabilt blodsukker gennem hele dagen. Vi kalder det Næring til Læring. 
Læs mere om Konferencecentret

 

Vi tilbyder kurser og konsulentbistand til life science industrien

Vi afholder kurser for den farmaceutiske industri, sygehusapoteker og deres leverandører. Kurserne omfatter for eksempel kvalitetssikring af lægemidler og medicinsk udstyr. Vi samarbejder med mange virksomheder, der sammen med os får tilrettelagt deres egne individuelle efteruddannelsesforløb. 
Læs mere om Life science

 

Vi forsker i sikker lægemiddelbrug

Vi forsker og udvikler indenfor lægemiddelanvendelse og sikker medicinering omkring blandt andet kvalitet og sikkerhed i medicineringsprocesser, den kompetente eller sårbare medicinbruger, velfærdsteknologier i forbindelse med medicinering og fremtidens apotek.
Læs mere om Forskning

Bliv uddannet til farmakonom
Farmakonomskolen ligger på Pharmakon. Vi uddanner hvert år ca. 180 farmakonomer. Uddannelsen er en elevuddannelse, og eleverne er gennem deres 3-årige elevtid skiftevis på skole på Pharmakon og i praktik på deres apotek. 
Læs mere om Farmakonomuddannelsen

 

Vi efteruddanner apoteket
Vi efteruddanner ledere og medarbejdere på apotekerne, og samarbejder med det enkelte apotek om faglig udvikling. Apotekskunden og medicinsikkerhed er i fokus. 
Læs mere om Apotek

 

 


Mission

Vores mission er at tjene medicinsikkerheden.

I alt hvad vi gør, ønsker vi at styrke vores kunder i deres arbejde med at levere bedst mulige sikkerhed i medicin og medicinbrug.

Det gælder, uanset om det er dig, der står i apotekets skranke og sikrer, at kunden kan bruge sin medicin eller dig, der i medicinvirksomheden garanterer, at medicinen fremstilles efter forskrifterne. 

Samtidig bidrager alle vores møde- og konferencegæster til forskning indenfor medicinsikkerhed ved deres valg af konferencecenter.

Tjene har således to betydninger:

  • opnå økonomisk gevinst
  • være til gavn, nytte, hjælp eller støtte for.Fakta om Pharmakon

Vi er ca. 120 fastansatte medarbejdere med meget forskellig baggrund. 

Vi er et godt mix af erfarne og nye medarbejdere. Et karakteristisk træk er, at cirka 80 % er kvinder.

Cirka en tredjedel af medarbejderne er tilknyttet konferencecentret, og mere end halvdelen i de øvrige områder har en lægemiddel-/sundhedsfaglig baggrund.  

Pharmakon er et aktieselskab med en aktiekapital på 20 mio. kr. Vi er ejet af Danmarks Apotekerforening (Apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation).

Pharmakons bestyrelse afspejler Pharmakons ejerskab og består af en bestyrelsesformand og fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (hvoraf tre er apotekere) samt tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

Vores bestyrelse

Apoteker Jesper Gulev Larsen, København Steno Apotek, formand

Apoteker Bente Wittrup Præstbrogaard, Horsens Søndergades Apotek, næstformand

Farmaceut Steffen Bager, Pharmadanmark

Apoteker Lise Larsen, Frederikssund Apotek

Apoteker Lisbet Høgh, Ebeltoft Apotek

Uddannelseskonsulent Tina Bolvig, medarbejdervalgt

Projektleder Kirsten Holme Christensen, medarbejdervalgt

Salgskonsulent Rikke Spangenberg, medarbejdervalgt

Bestyrelsen mødes fire gange årligt på Pharmakon.


Vores direktion og chefgruppe

Lotte Fonnesbæk, cand.pharm., er rektor og adm.direktør.

Herudover består chefgruppen af:

Konferencecenterchef Lene Schade Poulsen

Uddannelseschef for farmakonomuddannelsen, Hassan Salmasi, cand.pharm.

Udviklingschef for apoteksområdet, Charlotte Rossing, cand.pharm, ph.d.

Uddannelseschef for life science området, Mette Rotne, cand.polyt

It-Chef Peter Naumann

Økonomichef Annette von Spreckelsen, HD-R

 


Vores ledergruppe

Køkkenchef Peter Larsen

Receptionschef Jeannette Kragh Michelsen

Oldfrue Anita Børker Nielsen

Teknisk chef Stig Regtved

Restaurantchef Lone Skadborg Svare

Afdelingsleder Viden, læring og support, Kirsten Holme Christensen, cand.pharm.

Sektionsleder Kurser og Eksamen, Farmakonomuddannelsen, Hanne Dagmar Raaberg, cand.mag.

Sektionsleder Praktik, Farmakonomuddannelsen, Mette Skjøtt, cand.pharm.

Afdelingsleder, Kompetenceudvikling Apotek, Lærke Poulsen, cand.pharm.

Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, Rikke Nørgaard Hansen, cand.pharm.

It projekt- og udviklingsleder Allan Th. Poulsen

 


Trivsel er vigtig

Pharmakon er nr. 17 på listen over Danmarks Bedste Mellemstore Arbejdspladser® 2018. Listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser® bygger på definitionen af en god arbejdsplads som et sted, hvor medarbejderne har tillid til ledelsen, er stolte af deres arbejde og føler fællesskab med deres kolleger. Udvælgelsen af Danmarks Bedste Arbejdspladser sker på baggrund af en undersøgelse gennemført af Great Place to Work® i perioden januar til september 2018.

Medarbejdertrivsel er en integreret del af vores strategi

At det kan betale sig at investere i medarbejdernes trivsel kan direkte måles ved et lavt sygefravær og en stigende omsætning pr. medarbejder.

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, så vores kunder og samarbejdspartnere oplever os som værdige leverandører og partnere.

Vi arbejder med vores medarbejdertilfredshed, så vi forsat kan udvikle os og forblive en af Danmarks bedste arbejdspladser. Medarbejdertilfredsheden er meget høj (4,9 på en 5-skala) og afspejler, at Pharmakon er en god arbejdsplads.

I 2017 er vi den 21. bedste arbejdsplads i Danmark. Vi er udnævnt på baggrund af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse og beskrivelse af Pharmakons forhold.

Både den fysiske, mentale og sociale sundhed er vigtig

Vores trivselskoncept ”Pharmakon i Trivsel”, i daglig tale ”PIT”, er en integreret del af vores organisation på alle niveauer. Medarbejderne har stor indflydelse på, hvilke aktiviteter, der tilbydes. Der er trivselstilbud til alle, uanset om man vil motionere, spise sundt eller styrke det sociale fællesskab -  og det er helt op til den enkelte, om man har lyst til at deltage. 

 

Pharmakon er en sund virksomhed - også økonomisk.

Læs vores seneste årsrapport her.


Pharmakon blev i 2014 kåret som Danmarks sundeste virksomhed

Dommerkomiteen valgte Pharmakon blandt andet på grund af

”selskabets unikke ledelsesprofil, som har sat den mentale trivsel forrest. Med en strategisk målsætning om ikke at have nogen langtidssyge med stress, sætter Pharmakon en vigtig dagsorden, som gør en forskel for både medarbejdere og virksomhed. Pharmakon går forrest med en økonomisk logik, der siger, at medarbejdernes trivsel er fundamentet for virksomhedens succes".

Pharmakon blev indviet i 1970 og udvikler sig fortsat

I 1966 besluttede Danmarks Apotekerforening at bygge Apoteksassistentskolen med tilhørende kollegium i Hillerød. Bygningen blev tegnet af arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen.

Skolen blev taget i brug i 1969, og den 3. november 1970 indviede indenrigsminister H.C. Toft Apoteksassistentskolen. Skolen dannede rammen for både grund- og efteruddannelse til apotekssektoren.

Apoteksassistentskolen blev ombygget og udvidet i 1985 med blandt andet reception, foredragssal og nye værelsesfløje.

I forbindelse med udvidelsen blev skolen omdannet til et aktieselskab og skiftede navn til Danmarks Apotekerforenings Kursusejendom a/s.

I 1987 åbnede vi dørene for eksterne arrangementer og de første kurser i bl.a. kvalitetssikring af lægemidler for teknikere i medicinalindustrien blev afholdt.

I 1991 blev det første kursuskatalog til farmaceuter og andre akademikere i den farmaceutiske industri udgivet.

I 1993 etablerede vi en forsøgs- og udviklingsafdeling for apotek, som i dag er vores Apotek & Primær Sundhedssektor.

I midten af halvfemserne begyndte vi at samarbejde på tværs af landegrænser. Vi blev hjemsted for FIP, Community Pharmacy Section og EuroPharm Forum sekretariaterne, og i 1996 blev vi WHO Collaborating Centre.

Som følge af de udvidede aktiviteter blev kursusejendommen i 1998 omdøbt til Pharmakon a/s. Året efter blev stillingsbetegnelsen "apoteksassistent" ændret til "farmakonom".

I 2002 blev Pharmakon konferencecenter hædret som årets konferencecenter, og i 2009 blev vi miljøcertificeret med Den grønne nøgle.

Vi udbygger og renoverer løbende vores faciliteter. Bl.a. etablerede vi i 2010 en helt ny fløj til farmakonomelevernes undervisning og et nyt køkken, ligesom opholdsarealerne er blevet opdateret. En gennemgribende renovering af værelsesfløjene startede i 2014, og det er planen at renovere en fløj hver sommer de kommende år.

I 2014 blev Pharmakon kåret som Danmarks Sundeste Virksomhed.

Vi bor i grønne omgivelser - tæt på det hele

Pharmakon ligger i gåafstand til blandt andet Hillerød by, Frederiksborg Slot og Hillerød station. Vi har vores egen eng med en lille sø med mulighed for rekreative pauser ved blandt andet bålpladsen. 

Vi har 180 gratis parkeringspladser, og det tager mindre end 45 minutter at komme til København, Helsingør og Roskilde.


Link

Oplev kunst på Pharmakon

Både udendørs og indendørs kan du opleve kunst. Pharmakon har sin egen kunstsamling, og derudover har forskellige kunstnere skiftende udstillinger.


Besøg Farmacihistorisk samling

Pharmakon huser Dansk Farmacihistorisk Samling.

Der er åbent i samlingen tirsdage, hvor du kan se interiør fra gamle apoteker og se, hvordan lægemiddelproduktion fandt sted i gamle dage.


Link

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger - du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

Vi hører gerne fra dig, uanset om vi har et ledigt job. Vi er altid interesserede i at komme i kontakt med ambitiøse, fremsynede og initiativrige nye medarbejdere, der gør vores arbejdsplads endnu bedre.

Pharmakon a/s blev i 2017 en af Danmarks bedste virksomheder med en 21. plads i konkurrencen, som hvert år gennemføres af den globale konsulent- og analysevirksomhed Great place to work®.

Mener du, at du har en profil, som kunne være interessant for os, så send os gerne en uopfordret ansøgning med CV til personale@pharmakon.dk

Rettigheder

Vi forbeholder os alle rettigheder til ophavsretligt beskyttet materiale, dvs. alt materiale mærket med © Pharmakon. 
Du må bruge materialet til eget brug, men du må ikke udnytte det kommercielt, kopiere, gengive, ændre, genudgive, uploade, overføre eller distribuere på nogen som helst måde uden Pharmakons forudgående skriftlige tilladelse. 

Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more